Na plnohodnotné prezeranie tejto stránky si, prosím, aktualizujte váš internetový prehliadač na novšiu verziu alebo použite iný prehliadač.

Objavte nasledujúce funkcie

Nastavenia na mieru

Hlavnou výhodou Tee-pee je, že systém je nastaviteľný na mieru vašej organizácie. Môžete si sami určiť vlastné nastavenia, ktoré vám vyhovujú, a umožniť používateľom, ktoré polia môžu vidieť a editovať. V nastaveniach administrácie si sami vytvoríte hierarchiu vašej organizácie, nastavíte vlastné preferencie zobrazenia členov, spôsobu registrácie, ako aj znenia notifikácií. Sami si tiež vytvoríte používateľské roly a podľa nich zadáte dodatočné práva. Ak vám v systéme niečo chýba, náš dynamický tím vám je k dispozícii. Nové požiadavky vieme zapracovať do systému.

TeePee

Online prihlášky a registrácia

Papierové prihlášky sú minulosťou. Jednou z hlavných funkcionalít, ktorá pomáha zjednodušiť administratívu, je online prihláška do organizácie. Vaši členovia sa môžu prihlásiť do organizácie pomocou online formulára. Používateľ si môže vytvoriť aj vlastný Tee-pee účet s možnosťou prihlásenia sa a manažovania vlastného konta. Súčasťou online prihlášky sú aj GDPR súhlasy, ktorých znenie si viete sami upraviť a nastaviť podľa veku členov.

TeePee

Neobmedzené používateľské roly

Tee-pee poskytuje možnosť neobmedzeného nastavenia používateľských rolí. Jednotlivé roly sa dajú zostaviť z bohatého setu oprávnení. Po uložení roly je následne možné ju priradiť vybraným osobám v systéme. Takto si môžete prispôsobiť roly podľa potrieb členov, ktorí so systémom pracujú. V systéme využívajú to, čo potrebujú, a nie sú zahltení ostatnými funkcionalitami, s ktorými nepotrebujú alebo ani nemajú pracovať. Vlastné nastavenia používateľských rolí môžete využiť vo svoj prospech, najmä, ak máte členitú organizáciu a chcete mať pod kontrolou, kto má možnosť zobrazovať, vytvárať, editovať, mazať údaje či vykonávať rôzne iné akcie.

TeePee

Praktické reporty

Prezerajte, exportujte a organizujte neobmedzené množstvo vlastných reportov. Tee-pee vám umožní získavať celkový prehľad o vašich členoch v prehľadne usporiadaných reportoch, ktoré agregujú dáta naprieč celým systémom. Vďaka Tee-pee môžete filtrovať dáta podľa rôznych kritérií a následne si môžete vybrať typ informácií, ktoré chcete vygenerovať na základe zvolených filtrov. Dáta budete okamžite vidieť v systéme. Tabuľku si môžete exportovať z Tee-pee do formátu Excel a ďalej s ňou pracovať.

TeePee

Podujatia

Kalendár podujatí je dôležitá súčasť každej neziskovej organizácie, či už v rámci vašej činnosti organizujete kurzy, zážitkovo-vzdelávacie podujatia, stretnutia alebo školenia. Podujatia môžu pridať administrátori jednotiek, čiže každá jednotka prispieva do sumárneho kalendára podujatí. To pomáha organizáciám vykazovať činnosť a komunikovať dané podujatie s členmi organizácie. Na vytvorené podujatie je možné pridať alebo pozvať osoby zo systému a zároveň je možné manažovať, či ide o súkromné podujatie len určitej jednotky a jej členov, alebo má byť prístupné pre ostatných členov organizácie. Členovia organizácie budú vidieť podujatia, ktoré sa ich majú týkať. Ak majú vytvorené konto Tee-pee, budú sa na ne môcť aj samostatne prihlasovať. Na získanie okamžitého prehľadu o účastníkoch podujatia slúži záložka štatistiky, ktorá sa aktualizuje na základe prihlásených a pridaných členov.

TeePee

Rodičovské účty

V prípade, ak je členom vašej organizácie maloletá osoba a jej vek je nižší ako minimálny vek určený na používanie systému, Tee-pee ponúka možnosť spravovania účtu tejto maloletej osoby zákonným zástupcom. Pri procese prihlasovania do organizácie môže zákonný zástupca (rodič) vyplniť prihlášku a zároveň si vytvoriť účet, cez ktorý bude mať prístup k informáciám o členstve svojho dieťaťa v organizácii. Systém umožňuje evidovať aj kontaktné informácie rodiča a prepojiť účty detí a rodičov. Ak sa rozhodnú stať členmi organizácie aj rodičia, na zmenu ich účtu na normálny členský účet stačí iba jeden klik. Po dosiahnutí minimálneho systémového veku si už člen organizácie bude môcť konto spravovať sám, pričom sa od neho bude požadovať aktualizovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

TeePee

Nastavenie GDPR súhlasov

GDPR súhlas vypĺňa člen organizácie pri vyplnení online registračného formulára. Vaša organizácia si môže GDPR súhlas prispôsobiť vlastným podmienkam, takže v systéme môžete mať viaceré súhlasy: súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zverejňovaním fotografií na marketingové účely organizácie a podobne. Znenie GDPR súhlasov je možné nastaviť pre plnoleté a neplnoleté osoby zvlášť. Každý člen organizácie s účtom Tee-pee má prehľad o udelených súhlasoch a má možnosť ich odvolať, prípade ich doplniť. Ak by bol odvolaný povinný súhlas, členstvo v organizácii sa automaticky ukončí.

TeePee

Progres v organizácii

V profile osoby je možné zaznamenávať a monitorovať napredovanie osoby v organizácii cez záložky program, vzdelanie a ocenenia. V nastaveniach môžete vytvoriť jednotlivé typy programu, vzdelania a ocenení a pod týmito typmi definovať zoznam konkrétnych programových modulov, vzdelávacích špecializácií a ocenení, ktoré je možné v organizácii získať. Následne bude možné členom organizácie pridať dosiahnutý stupeň programového napredovania, získanej kvalifikácie alebo ocenenia.

TeePee

Manažment funkcií v organizácii

V organizáciách zastávajú členovia rôzne funkcie či pozície, ako napríklad vedúci skupiny, hospodár, člen správnej rady a podobne. Každá organizácia má možnosť vytvoriť vlastný zoznam funkcií, ktoré priradíte jednotlivým členom. Zároveň je možné definovať, ktoré funkcie sú unikátne a ktoré môžete v rámci jednotky priradiť viacerým členom. Využívaním funkcionality priraďovania funkcií jednotlivým členom získate aktuálne informácie o zodpovednostiach v rámci celej organizácie, nielen vo vrcholovom manažmente organizácie.

TeePee

Automatické notifikácie a emaily

Ak pracujete v administratívnej časti organizácie, je pre vás dôležité, aby ste boli informovaní o dôležitých zmenách v jednotkách, ktoré spravujete. Aktuálne môžete dostávať notifikácie o pridaní novej jednotky v rámci hierarchie, ktorá sa vás týka, priradení funkcie niektorému z členov jednotky, vypršaní platnosti registračného odkazu či o odvolaní GDPR súhlasu, bez ktorého by ste nemohli pracovať s jeho dátami. Tieto notifikácie oboznámia všetkých používateľov s rolami a je na vás, ktoré notifikácie si aktivujete a ktoré nie. Členom organizácie sa pri rôznych akciách posielajú automatické emaily, čo uľahčuje a urýchľuje komunikáciu s nimi.

TeePee

Distribúcia časopisov

Posiela vaša organizácia časopis, poprípade viacero časopisov pre svojich členov? Tee-Pee umožňuje ukladať informáciu o odoberaní časopisov v profiloch členov. Člen samotný alebo iná oprávnená osoba si môže zmeniť typ odoberaného časopisu, čo uľahčuje manažovanie distribúcie časopisov podľa preferencií či vekovej kategórie člena.

TeePee

Záverečné správy z podujatí

Tee-pee ponúka možnosť spracovať po uskutočnení podujatia záverečnú správu. Do záverečnej správy sa automaticky doplnia vybrané polia z detailov podujatia a jeho organizátor má možnosť doplniť ďalšie body nevyhnutné pre správne vykázanie podujatia, ako napr. jeho cieľ, program a priebeh. Do záverečnej správy sa automaticky doplňujú štatistiky o účastníkoch. Záverečnú správu je možné uložiť a odoslať na schválenie osobe, ktorá má právo na ich schvaľovanie v organizácii. Takto organizovane vyplnené záverečné správy uľahčia proces vykazovania činnosti v závere roka na interné účely alebo na potreby štátnych orgánov.

TeePee
TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee TeePee
Chcete vidieť, ako Tee-pee funguje? Naplánovať demo